Who feeds a hungry animal feeds his own soul

April 19, 2020

"जसले भोको जनावार लाई खुवाउछ, उसले आफ्नै आत्मालाई खुवाउँछ"

तपाईं आफ्नै आत्मालाई खुवाउन चाहनुहुन्छ?

आज दान गर्नुहोस्

www.paypal.me/snehacare

Esewa - esewa मा snehas care को खोजी गर्नुहोस्

DONATE

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags