Congratulations to our Founder Ms. Sneha Shrestha

December 27, 2019

Congratulations Ms. Sneha Shrestha, founder of Sneha's Care for being appointed as a member of " Animal Welfare Fund Mobilization Committee" as per decision of Dairy Development Corporation (DDC) Board meeting held on December 22, 2019.

दुग्ध विकास संस्थानको मिति २०७६ पौष ६ गतेको सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार गठित “पशु कल्याणकारी कोष सञ्चालन समिति” मा स्नेहाज केयरका अध्यक्ष श्री स्नेहा श्रेष्ठलाई मनोनित गरिएकोमा दुग्ध विकास सँस्थानप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ ।
उक्त समितिमा रहेर पशु कल्याणका लागि उहाँले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ उहाँलाई कार्यसफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।

Help us to help more animals.

DONATE

 

Please reload

Recent Posts

July 13, 2020

Please reload

Archive

Please reload

Tags