© 2018 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal rescue organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de

Adopt Don't Shop

November 24, 2019

#AdoptDontshop
खोकना दोबाटोमा मोटरसाइकलले ठक्कर दिएर घाइते अवस्थामा फेला परेको यो पप्पीले आज सधैंको लागि घर पाएको छ। हामी उसको लागि धेरै हर्षित छौं र उसको सुखद जिवनको लागि हामी हृदय देखि कामना गर्दछौं ।

Help us to reach more animals in need.

DONATE

 

Please reload

Recent Posts

Please reload

Archive

Please reload

Tags