Search
  • MD

सहयोगको लागी अनुरोध ।

सहयोगको लागी अनुरोध ।

खैरो रगको अति नै ज्ञानी यो कुकुर हिजो देखी चोभार नजिकै भैँसेपाटीबाट हराईरहेको हुँदा यदि यहाँहरु कसैले उस्लाई देख्नुभएमा हामीलाई सम्पर्क गरि सहयोग गरिदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ । फोटोमा देखीने ठूलो घाउ हाल निको भईसकेको छ । यद्यपि घाउ भएको स्थानमा दाग रहेको छ साथै पछाडिको दाहिने खुट्टामा रहेको घाउ भने यथावत छ । हाम्रो लागि उस्को पूर्ण स्वास्थ्यलाभ महत्वपूर्ण कुरा हो । यहाँहरुले आफ्नो टोल, छिमेक, चोक, गल्ली जुनसुकै स्थानमा देख्नुभयो भने उस्लाई समातेर राखि फोन गरिदिनुहोला । उ ज्ञानी भएकोले कसैलाई टोक्दैन । त्यस्तै यो पोष्टलाई धेरै भन्दा धेरै मानिसहरुको बिचमा पुर्याउनका लागि सहयोग गरिदिनुहुन समेत अनुरोध गर्दछौँ, ता की उस्लाई भेटाउन सकीयोस् ।

कृपया हामीलाई निम्न नम्बरहरुमा सम्पर्क गरि सहयोग गरिदिनुहोला । ९८०८६४५०२१ ९८४२५७४५९२ ९८०८६४५०२३


1 view

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de