Search
  • MD

Congratulations to our Founder Ms. Sneha Shrestha

Congratulations Ms. Sneha Shrestha, founder of Sneha's Care for being appointed as a member of " Animal Welfare Fund Mobilization Committee" as per decision of Dairy Development Corporation (DDC) Board meeting held on December 22, 2019.

दुग्ध विकास संस्थानको मिति २०७६ पौष ६ गतेको सञ्चालन समितिको निर्णय अनुसार गठित “पशु कल्याणकारी कोष सञ्चालन समिति” मा स्नेहाज केयरका अध्यक्ष श्री स्नेहा श्रेष्ठलाई मनोनित गरिएकोमा दुग्ध विकास सँस्थानप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ । उक्त समितिमा रहेर पशु कल्याणका लागि उहाँले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रयत्न गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ उहाँलाई कार्यसफलताको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ ।

Help us to help more animals.

DONATE

#SnehaShrestha

0 views0 comments

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de