Search
  • MD

Winter Warmth

जाडोमा न्यानो भएर बस्ने कस्को पो रहर हुदैन र? कस्तो राम्रो सोच र उच्च विचार बिजेन्द्र बज्राचार्यको, चिसो यामलाई हुनेगरी हाम्रो संस्थाका कुकुरहरुको लागि न्यानो ब्लाङ्केट र बिस्कुटहरू लिएर आउनु भयो । हामी उहाँहरुलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौं ।

Help us to reach more animals in need.

DONATE

#donations #Donate

3 views0 comments

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de