Search
  • MD

Maggot treatment

घरकोलाई माया र वनकोलाई हेला ? तर कहिले सम्म ? के सबै कुकुर बराबर हुँदैनन् र ? कहाँ लेखिएको छ र बाटोमा बस्ने कुकुरलाई माया चाहिँदैन भनेर ? सानो घाउ ठूलो हुँदै गयो र त्यसै कारणले विचरा यो कुकुरको कानमा किरा परेर ऊ छटपटी रहेको थियो। यस्तो दृश्य देख्न नसकेर वरिपरिका मान्छेहरुले हामीलाई खबर गर्नुभयो। हाम्रो उद्धार टोली त्यहाँ पुगेर त्यस कुकुरलाई आवश्यक उपचार प्रदान गर्‍यो । हामी उसको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।

Help us to reach more animals in need.

DONATE

#Maggots #animalhelp #animaltreatment

0 views

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de