Search
  • MD

Victim of cruelty

Magic of Mobile Treatment.

गाईको सम्पूर्ण दुध खानका लागि यो बच्चालाई जस्ले सडकमा छोड्यो र जस्ले यो अबोध प्राणीमाथी धारिलो हतियार चलायो, ति आत्माहरुका लागि खर्चिने शब्द शब्दकोषमा शायदै होला । दुःध खाने उमेरको यो बच्चालाई घाईते अवस्थामा जब स्नेहाज केयरको टोलिले भेट्यो, तत्कालै उपचार सुरु गर्यो । उद्धारका लागि एम्बुलेन्स उपलब्ध नभएको कारण टोलिले घाउको आवश्यक उपचार गरि अन्य आवश्यक औषधोपचार गरेपश्चात स्थानीयहरुलाई आवश्यक हेरचाह गर्ने जिम्मेवारि दिइएको छ । यहि समुदाय हो जहाँ आमाको रुपमा गाईलाई पुजा र सम्मान् गरिन्छ, अनि यही समुदायमा गाईमाथी छुरा प्रहार पनि गरिन्छ । पशुपंक्षिहरुप्रतिको यो अत्याचारको अन्त्य अहिले नगरे कहिले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ?

Help us to reach more animals in need.

DONATE

#MobileTreatment #InjuredCow #animalcruelty #animaltreatment #animalhelp

0 views0 comments

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de