Search
  • MD

World Farm Animal Day 2019

World Farm Animal Day 2019 को सम्पूर्णमा शुभकामना । पशु पंक्षिहरुको हक हितका लागि आज World Farm Animal Day मनाईएको छ । पशु पंक्षिहरुका आधारभूत पाँच स्वतन्त्रताहरुको सम्मान गर्दै पशु कल्याणको सम्मान गरौँ । आवाजविहिनहरुको लागि आवाज बनेर उनीहरुको हक हितको लागि वकालत गर्नु हाम्रो मानवीय धर्म हो ।

Help us to help more animals in need.

DONATE

#animalrights #animalwelfare #FarmAnimals

0 views

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de