Search
  • KK

Your help to promote animal welfare

स्नेहाज केयर भ्रमण गरि रु. ३५०० सहयोग गर्नुभएकोमा श्री राज जिरेलप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ । तपाइँको सहयोगले हाम्रो सँरक्षणमा रहेका जनावरहरुको कल्याण प्रबद्र्धनमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्दछ । पशु कल्याण प्रबद्र्धनको अभियानमा तपाँइहरुले आ– आफ्नो स्थानबाट सक्दो प्रयास गर्नुभएमा अवश्य पनि हामी पशुपंक्षिमैत्री समाज निर्माणमा सफल हुनेछौँ ।

DONATE

#Donations #SnehasCare #VolunteerinAnimalShelter #happydogs #SnehaShrestha

4 views

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de