Search
  • KK

Mass anti-rabies vaccination to eliminate rabies

स्वस्थ मानिस स्वस्थ कुकुरः रेविजमुक्त ललितपुर ।


ललितपुर जिल्लालाई रेविजमुक्त जिल्लाको रुपमा चिनाई सामुदायिक कुकुरसँग सम्बन्धित समस्याहरुको समाधान गर्ने उद्देश्यले स्नेहाज केयरले पहिलो चरणका लागि ललितपुर महानगरपालिकाका वडा नं. १,२,७,८,९ र १० मा गरि ९६२ सामुदायिक कुकुरहरुलाई रेविज विरुद्धको खोप लगाइसकेको छ र यो निरन्तर रुपमा सम्पूर्ण वडाहरुमा सञ्चालन हुनेछ । तपाँईहरुको सहयोग विना हामी यो कार्यभार पूरा गर्न असमर्थ हुनेछौँ । आ–आफ्नो स्थानबाट तपाँईहरुको साथ र सहयोगको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।

Help us to help more animals in need:

DONATE


#vaccinationprogram #Donations #SnehasCare #VolunteerinAnimalShelter #happydogs

2 views0 comments

Recent Posts

See All

© 2020 Sneha's Care. All rights reserved.

Sneha's Care is a  non-profit animal welfare organization, based in Kathmandu, Nepal. 

 

We take action to STOP  the animals from suffering.

info@snehacare.com

German Supporter - www.snehacare.de